هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

تاریخچه هوش مصنوعی هوش مصنوعی در دهه ۱۷۰۰ و پس از آن بیش از پیش مطرح شد. محققان اندیشیدند تفکر انسان چطور می‌تواند به شکل مصنوعی و ماشینی دربیاید و توسط ماشین‌های هوشمندی به جز انسان، دستکاری شود. تفکراتی که ابتدای امر به هوش مصنوعی توجه نشان دادند مربوط به فلاسفه...