آموزش نصب و پیاده سازی Veeam Backup and Replication

آموزش نصب و پیاده سازی Veeam Backup and Replication

مقدمه: ویم بک‌آپ یک نرم افزار برای بکاپ گرفتن از زیرساخت‌های فیزیکی، ابری، اپلیکیشن ها، و دیگر دیتاهای مهم است که ممکن است مورد حمله قرار گیرند یا به هر دلیل دیگری نتوان از آنها استفاد کرد. با استفاده از ویم‌ بک‌آپ میتوان از تمامی دیتاها و سرورهای مورد نیاز بک‌آپ...