اطلاعات شرکت

اطلاعات شرکت

کاربران با دسترسی کاربر ارشد (مدیرعامل) و کاربر اداری امکان اضافه کردن شرکت و یا تغییر در صورت نیاز را دارند، برای اینکار لازم است که کاربران با دسترسی‌هایی که در بالا به آن اشاره شده است، از منوی سمت راست، اطلاعات شرکت را انتخاب کنند و نسبت به اضافه کردن شرکت اقدام...