تنظیمات شرکت

تنظیمات شرکت

از منوی سمت راست، تنظیمات شرکت را انتخاب کنید، در این قسمت کاربر ارشد (مدیرعامل) و کاربر اداری می‌تواند نسبت به افزودن اطلاعات شرکت اصلی نظیر نام شرکت، کد اقتصادی، شناسه ملی، شماره ثبت، تلفن تماس، شماره فکس و آدرس شرکت اقدام کنند. همچنین، این امکان برای کاربر ارشد...