ثبت پرسنل

ثبت پرسنل

از منوی سمت راست، ثبت پرسنل را انتخاب کنید، در این قسمت کاربر ارشد (مدیرعامل) و کاربر اداری می‌توانند نسبت به افزودن پرسنل اقدام نمایند. کاربران در این قسمت می‌توانند با پر کردن فیلدهای عکس کاربری، امضای کاربری، نام کاربری، کد پرسنلی، نام، نام‌خانوادگی، ایمیل، شماره...