جزئیات عملکرد

جزئیات عملکرد

از منوی سمت راست، افزودن جزئیات عملکرد را انتخاب کنید. در اینجا نام کاربر را وارد کنید، نام شرکت/ سال مالی/ نوع خدمت را انتخاب کنید، سال و ماهی را که قصد دارید جزئیات عملکرد آن را ثبت کنید، وارد کرده و افزودن را انتخاب کنید. در اینجا لازم است کاربر در تب حضور غیاب،...