تقویم

تقویم

 از منوی سمت راست، تقویم را انتخاب کنید، کاربران با دسترسی مشخص در تقویم می‌توانند با انتخاب کاربر نگاهی کامل بر عملکرد کاربر در تقویم مشخص داشته باشد. این تقویم بر اساس ماه، هفته، روز برای کاربران قابل مشاهده است. حال این امکان برای کاربر با دسترسی مشخص شده (کارمند)...
مدیریت فایل

مدیریت فایل

گاهی یک سری اسناد و مدارک شرکت‌ها وجود دارد که لازم است آرشیو شود، کاربران با سطح دسترسی مشخص، در این قسمت می‌توانند نسبت به بارگذاری فایل‌های شرکت با فرمت دلخواه (Word، PDF و Excel) اقدام کنند. در این قسمت برای بارگذاری فایل، کاربر لازم است نام شرکت، نوع فایل، نام...
برگه مرخصی

برگه مرخصی

 از منوی سمت راست، برگه مرخصی را انتخاب کنید، کاربران در این قسمت می‌توانند با دسترسی مشخص، مرخصی خود را به کاربر بالاتر خود اعلام کنند و در صورت تأیید مرخصی در جزئیات عملکرد حساب خواهد...
ویرایش پرسنل

ویرایش پرسنل

از منوی سمت راست، ویرایش پرسنل را انتخاب کنید، در این قسمت کاربر ارشد (مدیرعامل) و کاربر اداری می‌توانند نسبت به ویرایش پرسنل اقدام نمایند. همچنین این امکان برای کاربران فراهم است تا کاربر مورد نظر را جستجو کنند. شایان ذکر است که در این قسمت امکان حذف پرسنل وجود...
ثبت پرسنل

ثبت پرسنل

از منوی سمت راست، ثبت پرسنل را انتخاب کنید، در این قسمت کاربر ارشد (مدیرعامل) و کاربر اداری می‌توانند نسبت به افزودن پرسنل اقدام نمایند. کاربران در این قسمت می‌توانند با پر کردن فیلدهای عکس کاربری، امضای کاربری، نام کاربری، کد پرسنلی، نام، نام‌خانوادگی، ایمیل، شماره...