سرفصل‌ها

سرفصل‌ها

از منوی سمت راست، سرفصل‌ها را انتخاب کنید. در این بخش، ابتدا نوع خدمت و سپس عنوان سرفصل‌ مربوطه را به همراه کد سرفصل اضافه می‌کند. لازم است بدانید که کد سرفصل نباید تکراری باشد. همچنین، کد سرفصل پیشنهادی در قسمت کد سرفصل نوشته شده است. شما می‌توانید از همین کد استفاده...