لیست قرارداد

لیست قرارداد

از منوی سمت راست، لیست قرارداد را انتخاب کنید. کاربران با دسترسی که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت، امکان افزودن قرارداد، حذف و یا ویرایش آن را دارند اما پیش از افزودن قرارداد لازم است که مقالات اطلاعات شرکت و نوع خدمت را مطالعه کنید. همچنین برای افزودن کاربر به...