مدیریت فایل

مدیریت فایل

گاهی یک سری اسناد و مدارک شرکت‌ها وجود دارد که لازم است آرشیو شود، کاربران با سطح دسترسی مشخص، در این قسمت می‌توانند نسبت به بارگذاری فایل‌های شرکت با فرمت دلخواه (Word، PDF و Excel) اقدام کنند. در این قسمت برای بارگذاری فایل، کاربر لازم است نام شرکت، نوع فایل، نام...