از منوی سمت راست، تقویم را انتخاب کنید، کاربران با دسترسی مشخص در تقویم می‌توانند با انتخاب کاربر نگاهی کامل بر عملکرد کاربر در تقویم مشخص داشته باشد. این تقویم بر اساس ماه، هفته، روز برای کاربران قابل مشاهده است. حال این امکان برای کاربر با دسترسی مشخص شده (کارمند) فراهم شده است تا با انتخاب +، برنامه‌ای را در تقویم اضافه کند. حال کاربر پس از انتخاب افزودن، صفحه‌ای تحت عنوان افزودن برنامه را مشاهده می‌کند. در این قسمت کاربر، عنوان و توضیحات برنامه را وارد کرده، ساعت انجام برنامه را وارد کرده و در آخر، کاربران مورد نظر برای دسترسی به این برنامه را انتخاب می‌کنند.

این را به اشتراک بگذارید