از منوی سمت راست، تنظیمات شرکت را انتخاب کنید، در این قسمت کاربر ارشد (مدیرعامل) و کاربر اداری می‌تواند نسبت به افزودن اطلاعات شرکت اصلی نظیر نام شرکت، کد اقتصادی، شناسه ملی، شماره ثبت، تلفن تماس، شماره فکس و آدرس شرکت اقدام کنند. همچنین، این امکان برای کاربر ارشد (مدیرعامل) و کاربر اداری فراهم شده است تا عنوان گروه و سال مالی خود را اضافه کند. شایان ذکر است تنها کاربر ارشد (مدیرعامل) دسترسی ویرایش و حذف اطلاعات را دارد.

این را به اشتراک بگذارید