از منوی سمت راست، ثبت پرسنل را انتخاب کنید، در این قسمت کاربر ارشد (مدیرعامل) و کاربر اداری می‌توانند نسبت به افزودن پرسنل اقدام نمایند. کاربران در این قسمت می‌توانند با پر کردن فیلدهای عکس کاربری، امضای کاربری، نام کاربری، کد پرسنلی، نام، نام‌خانوادگی، ایمیل، شماره تلفن، شرکت، عنوان گروه و سمت (سرپرست، کارمند، اداری) اقدام به ثبت پرسنل کنند.

این را به اشتراک بگذارید