گاهی یک سری اسناد و مدارک شرکت‌ها وجود دارد که لازم است آرشیو شود، کاربران با سطح دسترسی مشخص، در این قسمت می‌توانند نسبت به بارگذاری فایل‌های شرکت با فرمت دلخواه (Word، PDF و Excel) اقدام کنند. در این قسمت برای بارگذاری فایل، کاربر لازم است نام شرکت، نوع فایل، نام شرکت/ سال مالی/ نوع خدمت، نام فایل را وارد کرده و در نهایت فایل خود را انتخاب کند سپس با انتخاب ثبت فایل، فایل مورد نظر بارگذاری خواهد شد، کاربران در این قسمت می‌توانند نسبت به تغییرات بر روی آن، مشاهده و یا دانلود مجدد فایل اقدام کنند.

این را به اشتراک بگذارید