از منوی سمت راست، نرخ گروه را انتخاب کنید. نرخ گروه، برای محاسبه حقوق کاربرد دارد. نرخ گروه توسط کاربر ارشد (مدیرعامل) تعیین خواهد شد و کاربر ارشد (مدیرعامل) و کاربر اداری می‌توانند آن را وارد کنند که در نهایت حقوق هر کاربر از ساعات عملکرد ضربدر نرخ گروه کاربر به دست می‌آید. نرخ گروه از عنوان گروه به که در ثبت پرسنل وجود دارد، به دست می‌آید. شما می‌توانید مقاله ثبت پرسنل را از اینجا مطالعه کنید. لازم است بدانید که هر عنوان گروهی یک نرخ دارد که در محاسبه حقوق استفاده می‌شود.

این را به اشتراک بگذارید