از منوی سمت راست، گزارش عملکرد را انتخاب کنید. در این قسمت با انتخاب نام کاربر، عملکرد یک کاربر به صورت کلی قابل مشاهده است، با انتخاب گزینه‌ی جزئیات، برگه تخصیص آن کاربر باز خواهد شد و کاربر ارشد می‌تواند جزئیات عملکرد را مشاهده کند.

این را به اشتراک بگذارید